Từ Thứ 2 - Thứ 7. 08:00 - 17:00

  Từ Thứ 2 - Thứ 7. 08:00 - 17:00

HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Giới thiệu hoạt động CSKH

Tại Toyota Ninh Bình, các hoạt động chăm sóc khách hàng...

Khóa học HD sử dụng và chăm sóc xe

Với xu thế và tình hình kinh tế hiện nay để sở hữu một chiếc xe hơi hoàn toàn không khó...

Chương trình thẻ khách hàng thân thiết

Với xu thế và tình hình kinh tế hiện nay để sở hữu một chiếc xe hơi hoàn toàn không khó.

DƯỚNG DẪN SỬ DỤNG XE TOYOTA

Giới thiệu hoạt động CSKH

Tại Toyota Ninh Bình, các hoạt động chăm sóc khách hàng...

Căn chỉnh độ chụm bánh xe

Dịch vụ cân chỉnh độ chụm bánh xe với máy ...

Thông Xúc kim phun

Tại Toyota Ninh Bình, các hoạt động chăm sóc khách hàng...

Vệ sinh điều hòa máy lạnh

Tại Toyota Ninh Bình, các hoạt động chăm sóc khách hàng...

Tẩy cặn buồng đốt

Tại Toyota Ninh Bình, các hoạt động chăm sóc khách hàng...

Phủ nano xe

Tại Toyota Ninh Bình, các hoạt động chăm sóc khách hàng...

Phủ nano kính

Tại Toyota Ninh Bình, các hoạt động chăm sóc khách hàng...

Tẩy ố kính

Tại Toyota Ninh Bình, các hoạt động chăm sóc khách hàng...